Hotel Central NOVÁ PAKARekonstrukce – architektonická studieHotel Central je architektonicky hodnotná secesní budova, kterou zakoupil odvážný investor z Nové Paky.
Důležité bylo vytvořit ekonomicky vhodný koncept využití prostor a zachovat genia loci.

Nejvhodnějším řešením se stal variabilní provoz, kombinující obchody, kavárnu, pražírnu kávy s navazující administrativní
částí, společenským sálem, multifunkčním sálem a ubytovacími kapacitami hotelu.

Součástí studie byla úprava severní stěny domu viditelné z náměstí, která je kombinací původního návrhu z 19. století s dochovanou fasádou.
Jednotlivé detaily byly navrženy podle zachovaných historických prvků. Vzhledem k tomu, že je Hotel Central i jeho interiér zapsán
v paměti mnoha místních obyvatel, stane se jeho postupné zprovoznění reprezentativním prostorem pro společenský život místních obyvatel.

Místo: Nová Paka
Investor: PARADIX, s.r.o.
Datum: 04/2015
Stav: realizace 1. etapy
Využití: společenské centrum, kavárna a komerční prostory


ImageImageImageImage

Hotel Central NOVÁ PAKARekonstrukce – architektonická studieHotel Central je architektonicky hodnotná secesní budova, kterou zakoupil odvážný investor z Nové Paky.
Důležité bylo vytvořit ekonomicky vhodný koncept využití prostor a zachovat genia loci.

Nejvhodnějším řešením se stal variabilní provoz, kombinující obchody, kavárnu, pražírnu kávy s navazující administrativní
částí, společenským sálem, multifunkčním sálem a ubytovacími kapacitami hotelu.

Součástí studie byla úprava severní stěny domu viditelné z náměstí, která je kombinací původního návrhu z 19. století s dochovanou fasádou.
Jednotlivé detaily byly navrženy podle zachovaných historických prvků. Vzhledem k tomu, že je Hotel Central i jeho interiér zapsán
v paměti mnoha místních obyvatel, stane se jeho postupné zprovoznění reprezentativním prostorem pro společenský život místních obyvatel.

Místo: Nová Paka
Investor: PARADIX, s.r.o.
Datum: 04/2015
Stav: realizace 1. etapy
Využití: společenské centrum, kavárna a komerční prostory


ImageImageImageImage