Komunitní centrum KonopnáRekonstrukce – architektonická studieCentrum Konopná je místem aktivního využití volného času a setkávání všech generací. Odehrávají se zde kluby, workshopy, pohybové aktivity a další programy.

Hlavní multifunkční objekt je propojen centrální chodbou a po délce rozdělen na sekce, které mohou být provozovány samostatně.
Jedná se o nízkoprahový klub pro mládež, mateřské centrum a kavárnu.
Menší objekt je navýšen o dvě podlaží a jsou v něm umístěny administrativní prostory.

Fasáda objektů je tvořena kombinací bílé hladké omítky, šedé strukturální a dřevěných vodorovných lamel na roštu.
Oba objekty jsou doplněny okny s šedými rámy. Výrazným prvkem, který dotváří budovu a propojuje ji se zahradou,
je návrh několika schodišť s různými funkcemi – sezení, divadlo, skluzavka. Zahrada je doplněna o altán, herní prvky a pískovou plochu.

Místo: LIBEREC – RUPRECHTICE
Investor: Jednota bratrská Ruprechtice
Datum: 6/2016
Stav: dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Využití: komunitní centrum


ImageImageImageImageImageImageImage

Komunitní centrum KonopnáRekonstrukce – architektonická studieCentrum Konopná je místem aktivního využití volného času a setkávání všech generací. Odehrávají se zde kluby, workshopy, pohybové aktivity a další programy.

Hlavní multifunkční objekt je propojen centrální chodbou a po délce rozdělen na sekce, které mohou být provozovány samostatně.
Jedná se o nízkoprahový klub pro mládež, mateřské centrum a kavárnu.
Menší objekt je navýšen o dvě podlaží a jsou v něm umístěny administrativní prostory.

Fasáda objektů je tvořena kombinací bílé hladké omítky, šedé strukturální a dřevěných vodorovných lamel na roštu.
Oba objekty jsou doplněny okny s šedými rámy. Výrazným prvkem, který dotváří budovu a propojuje ji se zahradou,
je návrh několika schodišť s různými funkcemi – sezení, divadlo, skluzavka. Zahrada je doplněna o altán, herní prvky a pískovou plochu.

Místo: LIBEREC – RUPRECHTICE
Investor: Jednota bratrská Ruprechtice
Datum: 6/2016
Stav: dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Využití: komunitní centrum


ImageImageImageImageImageImageImage