I

 Čím se zabýváme


Zaměření stávajících objektů

Architektonické studie
Všechny stupně projektové dokumentace
Zajištění potřebných stanovisek a povolení
Autorský dozor

Přípravné práce a studie

• Investiční záměry
• Zaměření stavby – pasport
• Architektonické návrhy – studie

 

Základem je dobře definované zadání. To vychází z vašich možností a představ. Na jeho základě vám představíme návrhy, ze kterých společně vybereme ten finální. Poté studii dopracujeme a připravíme na další fáze projektování.

Projekční činnosti

• Dokumentace pro územní rozhodnutí
• Dokumentace pro stavební povolení
• Dokumentace pro provedení stavby

 

Náš tým stavebních inženýrů a projektantů zpracuje jednotlivé projektové fáze. Začínáme projektem, kterým stavbu umisťujeme v území. Následuje projekt pro stavební povolení. Jakmile je stavba povolená stavebním úřadem, vypracujeme prováděcí dokumentaci, na základě které se vybírá dodavatel. Poté je možné začít stavět.

Inženýrské činnosti, dozory

• Získání potřebných povolení – inženýrská činnost
• Spolupráce při výběru dodavatele stavby
• Autorský dozor

 

- Pomáháme klientům zajistit potřebná povolení a nabízíme spolupráci při výběru dodavatele stavby. Nedílnou součástí naší práce je výkon autorského dozoru, aby se stavělo podle schváleného projektu správně.


Náš tým

 

Ing. arch. Jindřich Kejík
architekt, jednatel

Ing. Martin Sehnoutka
hlavní inženýr

Ing. Roman Falta
stavební inženýr

Pavla Marková
inženýring

Pavel Kučera
projektant

Ing. Jiří Šubr
zaměřování staveb

Ing. Jan Drechsler
statik

 


logo FSG RGB
FS Vision architektonická a projekční kancelář je součástí skupiny společností FS Group vlastněné Jednotou bratrskou.

Kontakt


+420 737 316 610
fsvision@fsvision.cz

logo

FS Vision, s. r. o.
Boženy Němcové 54/9
Liberec V – Kristiánov 460 05
IČO: 22792902
DIČ: CZ22792902