I

 Čím se zabýváme


Zaměření stávajících objektů

Architektonické studie
Všechny stupně projektové dokumentace
Zajištění potřebných stanovisek a povolení
Autorský dozor

Přípravné práce a studie

Základem je dobře definované zadání. To vychází z vašich možností a představ. Na jeho základě vám představíme návrhy, ze kterých společně vybereme ten finální. Poté studii dopracujeme a připravíme na další fáze projektování.


• Investiční záměry
• Zaměření stavby – pasport
• Architektonické návrhy – studie

 

Projekční činnosti

Náš tým stavebních inženýrů a projektantů zpracuje jednotlivé projektové fáze. Začínáme projektem, kterým stavbu umisťujeme v území. Následuje projekt pro stavební povolení. Jakmile je stavba povolená stavebním úřadem, vypracujeme prováděcí dokumentaci, na základě které se vybírá dodavatel. Poté je možné začít stavět.

• Dokumentace pro územní rozhodnutí
• Dokumentace pro stavební povolení
• Dokumentace pro provedení stavby

 

Inženýrské činnosti, dozory

Pomáháme klientům zajistit potřebná povolení a nabízíme spolupráci při výběru dodavatele stavby. Rádi se ujmeme autorského dozoru, aby se stavělo podle schváleného projektu.


• Získání potřebných povolení – inženýrská činnost
• Spolupráce při výběru dodavatele stavby
• Autorský dozor

 

Náš tým

 

Ing. arch. Jindřich Kejík
jednatel, architekt

Ing. Martin Sehnoutka
stavební inženýr

Ing. Roman Falta
stavební inženýr

Pavla Marková
inženýring, administrativa

Ing. Jan Drechsler
statik

Pavel Kučera
projektant

 


logo FSG RGB
FS Vision architektonická a projekční kancelář je součástí skupiny společností FS Group vlastněné Jednotou bratrskou.

Kontakt

FS Vision, s. r. o.
Boženy Němcové 54/9
Liberec V – Kristiánov 460 05
IČO: 22792902
DIČ: CZ22792902

+420 777 179 927